BRF PÄRLAN

LUND


Pärlan är att bostadskvarter på Brunnshögs bästa läge som, precis som namnet antyder, är ett kvarter som utmärker sig i stadsbilden. Pärlan är ett expressivt bostadshus där fasadens fasettering skapar ett rikt liv med balkonger, entréplatser och nischer mot gatan. Projektet bygger i övrigt på en enkel struktur med två trapphus och en sammankopplande loftgång med individuella möblerbara entrézoner mot gården...
BRF OPALEN

VÄXJÖ

På uppdrag av Obos Kärnhem ritar vi ett  nytt bostadshus i området Öster i Växjö. Projektet rymmer ca 25 bostäder och erbjuder nya boendeformer till området. Husets form ger varje bostad ljus från två håll samt en stor skyddad och privat balkong.KÖKSTRÄDGÅRDEN

MALMÖ


I samarbete med GBJ bygg har vi tagit fram Kvarteret Köksträdgården - ett förslag för ett nytt bostadskvarter med 15 nya radhus i Gyllins trädgård i Malmö. Stort fokus för förslaget är den sociala hållbarheten...


PIHLÄNGEN

STORA UPPÅKRA


I Stora Uppåkra ritar vi ett nytt småhusområde i samarbete med OBOS Kärnhem. Samtidigt utvecklar vi tillsammans ett nytt typhus, ett kompakt enplanshus med indragna skyddade trädgårdsrum. 


BJÄRREDS VÅNGAR


2018 vann Arkitema den allmänna tävlingen om Framtidens Bjärred. Bjärreds vångar visar på en strategi för att knyta samman Bjärred och Borgeby till ett sammanhängande samhälle men samtidigt bevara dess olika identiteter... 
KVARTERET VARVSPORTEN

MALMÖ


Kvarteret Varvsporten är centralt beläget i Varvsstaden i Malmö - ett fantastiskt läge att arbeta med! Här har vi haft möjlighet att knyta an både till den gamla varvsmiljön och till allt det nya spännande som händer längs Citadellskajen och nya Neptunigatan. När varvsmiljön nu omvandlas till ett levande, vattennära och centralt bostadsområde blir detta projekt porten in till området...
SVEA PARK

SVEDALA


På uppdrag av Nimab och Svedalahem har vi ritat 46 nya hyresrätter i Svedala. Projektet omfattar tre punkthus med en asymmetrisk form som roteras på tomten. Volymerna delar på detta sätt tomten i tre gårdsrum med olika karaktär. De tre volymerna spänner från två till fem våningsplan och dess komposition och skala skapar en trivsam boendemiljö som möter omgivande villor och radhus på ett respektfullt sätt...
ELSA 

ÄNGELHOLM


Ledorden elegans, lekfullhet, finstämdhet och nostalgi präglar detta förslag till ny bro över Rönne å. Ängelholm som stad har ett lugn, en charm och en gemytlighet som denna bro bygger vidare på. Hon skriker inte högst, men spelar en finstämd melodi som bidrar till den trivsamma känsla som präglar Ängelholm. Elsa har en distinkt form, spänst och personlighet och ger staden nya vattennära rum, vyer och upplevelser...
KVARTERET HIMLAVALVET

HÖGANÄS


Markanvisningstävling i samarbete med GBJ bygg.

Huvudidén för kvarteret bygger på att hitta en helhetslösning som fångar och förstärker kvarterets välvda form samt ger goda förutsättningar för riktigt bra bostäder med en kvalitativ och rekreativ gårdsmiljö...


VALLMOVALLEN

VELLINGE


Tillsammans med PEAB utvecklar vi nu Kv. Vallmovallen i Vellinge. Detta blir en ny entré till Vellinge och byggnaderna står med en tydlig och lugn stadsmässighet mot Vallgatan och Ängavägen. Vi vill skapa ett område med tydligt koncept och en egen identitet som samtidigt hämtar inspiration från sin omgivning...
AGRELLSKA HUSET

VISBY


I centrala Visby ligger Agrellska huset, ett kvarter med en historia som sträcker sig tillbaka till 1200-talet. Fastigheten är skyddad som byggnadsminne sen 1994.

Vi har fått i uppdrag att rita en ny byggnadsvolym som sluter kvarteret till en kringbyggd gårdsstruktur som det en gång varit. Den nya volymen blir en smal gårdslänga med ett vackert gavelmotiv mot Södra Kyrkogatan...
CAMPUS VELLINGE

VELLINGE


Nu utvecklar vi nästa kvarter i Campus Vellinge. Här blir det bostadsrätter med en stadig stadsmässighet mot gata och en öppenhet mot den gröna parkmiljön. Precis som i det norra kvarteret utmärker sig hörnvolymen och blir ett landmärke i stadsbilden. Här med en lekfull mönsterverkan i tegelfasaden...


 


ÖSTRA BUNKEFLO, ETAPP 1

MALMÖ


Bunkeflostrand växer och detta är den första etappen av den stora utbyggnadsplan som finns för Östra Bunkeflostrand.

Fasader utförs i tegel i varma, jordnära kulörer. Större delen av bebyggelsen utförs i gult och sandfärgat tegel medan tre röda hus bryter av. De röda husen blir synliga var du än är i området och bidrar till att göra det lättare att orientera sig...


KVARTERET ASK

TRELLEBORG

Markanvisningstävling i samarbete med GBJ bygg.

Kvarteret Ask är vårt förslag för ett nytt bostadskvarter med 63 bostäder. Stort fokus för förslaget är den sociala och ekologiska hållbarheten. Ett huvudsakligt angreppssätt som genomsyrat arbetet med kvarteret har varit att betrakta hela gården som ett grönt rum som byggnader och parkeringsplatser varsamt placeras i...