BJÄRREDS VÅNGAR

2018 vann Arkitema Architects den allmänna tävlingen om Framtidens Bjärred. Under tidigare anställning på Arkitema arbetade vi med tävlingen och projektet har sedan följt med oss till Lyan arkitekter där vi arbetat vidare med en utveckling av tävlingsförslaget inför kommunens detaljplanearbete.

Bjärreds vångar visar på en strategi för att knyta samman Bjärred och Borgeby till ett sammanhängande samhälle men samtidigt bevara dess olika identiteter. Bjärreds Vångar återintroducerar Norra Västkustvägen som sammankopplande, levande bygata.

Här utmanas den traditionella villastrukturen med stora inåtvända tomter. I Bjärreds Vångar är de privata tomterna små och de boende får istället del i gemensamma grönytor. Bebyggelsen vänder sig mot gata och öppnar för ett mer socialt samhälle som uppmanar till rörelse till fots och med cykel.

Genom det nya området löper Vildmarksstigen, ett nytt grönområde som blir en symbolisk öppen zon mellan Bjärred och Borgeby. Bebyggelsen möter Vildmarksstigen med Vildmarkshusen som ligger till synes fritt i den vildvuxna parkmiljön.

Lyan arkitekter (underkonsult åt Arkitema Architects)

Beställare - Lomma kommun

Omfattning - 900 bostäder

Skede - Förstudie inför detaljplan delvis utfört som underkonsult åt Arkitema Architects

Ansvarig arkitekt - Anna Schlyter

Handläggande arkitekt - Anna Carlsson


Arkitema Architects

1a pris i allmän tävling

Ansvarig arkitekt - Anna Schlyter

Handläggande arkitekt - Anna Carlsson

Övriga i tävlingsteamet: Sofie Yde, Sara Thibel Falbe-Hansen, Jule Sophie Wittorf, Theis Bjerrum Reeckmann, Eric Engdahl

Visualisering Arkitema Architects - vy från Odlingsvångarna

Visualisering Arkitema Architects - Vy över Vildmarkshusen

Visualisering Arkitema Architects