Lyan arkitekter

Västergatan 22

211 21 Malmö


info@lyanarkitekter.se

Org. nr. 559236-0332

 

Ni hittar oss på Västergatan 22 i Malmö. Vi delar lokal med företag med kompetenser som kompletterar våra och vi väldigt glada för det erfarenhetsutbyte det ger oss dagligen. Bland annat landskapsarkitekterna Plot Studio, byggnadsantikvarie Olga Schlyter, mobilitetsrådgivare Plan M, SERA inredning och Bygg-A Arkitekterna Ulf Ernfors och Bengt Jacobson.

Anna Schlyter

Delägare, Arkitekt SAR/MSA

anna.schlyter@lyanarkitekter.se

M: +46 739 22 96 25


2020 - Lyan arkitekter

2016-2020 - Arkitema Architects 

2005-2016 Fojab arkitekter


Arkitektstudier på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn.


Anna Carlsson

Delägare, Arkitekt SAR/MSA

anna.carlsson@lyanarkitekter.se

M: +46 737 06 61 01


2020 - Lyan arkitekter

2017-2020- Arkitema Architects

2014-2017 - Nyréns arkitektkontor

2010-2014 - Kontoret arkitekter

2008-2010 - Henning Larsen Architects


Arkitektstudier på Lunds Universitet LTH och University of California Berkeley.

Sabina Liew

Delägare, Arkitekt SAR/MSA

sabina.liew@lyanarkitekter.se

M: +46 739 99 55 74


2020- Lyan arkitekter

2007-2020 - Johan Celsing arkitektkontor

2006-2007 - RapidEye Architecture


Arkitektstudier på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn.