2020 startade vi Lyan arkitekter i Malmö. Vi arbetar med hela processen från skiss till verklighet och nu ser vi flera projekt som vi arbetat med växa fram i närområdet. 


BRF OPALEN

Växjö


Nytt uppdrag i Växjö. Tillsammans med Obos Kärnhem utvecklar vi ett bostadshus med 25 lägenheter. Valet av träfasad kändes självklart i trästaden Växjö, som vi är mycket glada att få vara delaktiga i.


CAMPUS VELLINGE

VELLINGE


Nu utvecklar vi nästa kvarter i Campus Vellinge. Här blir det bostadsrätter med en stadig stadsmässighet mot gata och en öppenhet mot den gröna parkmiljön. Precis som i det norra kvarteret utmärker sig hörnvolymen och blir ett landmärke i stadsbilden. Här med en lekfull mönsterverkan i tegelfasaden...


 


HEMMESTA VATTENTORN

VÄRMDÖ


Bibbis backe är vårt tävlingsförslag i den allmänna tävlingen om ett nytt vattentorn i Hemmesta, Värmdö.


 


KÖKSTRÄDGÅRDEN

MALMÖ


I samarbete med GBJ bygg har vi tagit fram Kvarteret Köksträdgården - ett förslag för ett nytt bostadskvarter med 15 nya radhus i Gyllins trädgård i Malmö. Stort fokus för förslaget är den sociala hållbarheten...


MATERIAL OCH DETALJERING


Vi lägger stor vikt vid material och kulörval. Att kombinera den stora skalan med detaljeringar som kräver omsorg och noggrann bearbetning är något vi eftersträvar i varje projekt.


PLATSBESÖK


Ställningarna är borttagna och nu pågår markarbetet runt kvarteret Varvsporten. Det gröna skiffret skimrar i vårljuset denna soliga dag. Kul att se hur nya vattenrum i staden plötsligt blir tillgängliga när Varvsstaden växer fram. 


AGRELLSKA HUSET

VISBY


I centrala Visby ligger Agrellska huset, ett kvarter med en historia som sträcker sig tillbaka till 1200-talet. Fastigheten är skyddad som byggnadsminne sen 1994.

Vi har fått i uppdrag att rita en ny byggnadsvolym som sluter kvarteret till en kringbyggd gårdsstruktur som det en gång varit. Den nya volymen blir en smal gårdslänga med ett vackert gavelmotiv mot Södra Kyrkogatan...
VALLMOVALLEN

VELLINGE


Tillsammans med PEAB utvecklar vi nu Kv. Vallmovallen i Vellinge. Detta blir en ny entré till Vellinge och byggnaderna står med en tydlig och lugn stadsmässighet mot Vallgatan och Ängavägen. Vi vill skapa ett område med tydligt koncept och en egen identitet som samtidigt hämtar inspiration från sin omgivning...
ELSA 

FINALIST I TÄVLINGEN OM NY BRO ÖVER RÖNNE Å, ÄNGELHOLM


Ledorden elegans, lekfullhet, finstämdhet och nostalgi präglar detta förslag till ny bro över Rönne å. Ängelholm som stad har ett lugn, en charm och en gemytlighet som denna bro bygger vidare på. Hon skriker inte högst, men spelar en finstämd melodi som bidrar till den trivsamma känsla som präglar Ängelholm. Elsa har en distinkt form, spänst och personlighet och ger staden nya vattennära rum, vyer och upplevelser...
BJÄRREDS VÅNGAR


2018 vann Arkitema den allmänna tävlingen om Framtidens Bjärred. Bjärreds vångar visar på en strategi för att knyta samman Bjärred och Borgeby till ett sammanhängande samhälle men samtidigt bevara dess olika identiteter... 
KVARTERET HIMLAVALVET

HÖGANÄS


Markanvisningstävling i samarbete med GBJ bygg.

Huvudidén för kvarteret bygger på att hitta en helhetslösning som fångar och förstärker kvarterets välvda form samt ger goda förutsättningar för riktigt bra bostäder med en kvalitativ och rekreativ gårdsmiljö...


TILLBYGGNAD I LUND


Vi har fått i uppdrag att rita en tillbyggnad til en vacker villa från 50-talet. Det nya tillägget bygger vidare på husets tegelarkitektur och vi arbetar nu med detaljer i bygghandlingsskede.


KVARTERET PÄRLAN

LUND


Pärlan är att bostadskvarter på Brunnshögs bästa läge som, precis som namnet antyder, är ett kvarter som utmärker sig i stadsbilden. Pärlan är ett expressivt bostadshus där fasadens fasettering skapar ett rikt liv med balkonger, entréplatser och nischer mot gatan. Projektet bygger i övrigt på en enkel struktur med två trapphus och en sammankopplande loftgång med individuella möblerbara entrézoner mot gården...
PLATSBESÖK I BRUNNSHÖG


Pärlan växer fram och nu börjar man se Pärlans alla fina rumsligheter ta form. Vi ser också vad mycket den höga våningshöjden gör för bostäderna. Här en vy från den redan aktiva Nobelparken. 


 


PIHLÄNGEN

STORA UPPÅKRA


På uppdrag av OBOS Kärnhem ritar vi på ett nytt småhusområde i Stora Uppåkra mellan Lund och Hjärup. Ett lantligt läge med cykelavstånd både till Hjärups och Lunds station. Här vill vi skapa en intim grön och social boendemiljö.

Kvarteren byggs upp kring gemensamma gröna gårdar för att skapa naturliga mötesplatser för de boende utanför de privata trädgårdarna. Genom kvarteren går smala stråk som skapar ett inre nät av möjlig rörelse till fots och knyter ihop hela området.
KVARTERET VARVSPORTEN

MALMÖ


Kvarteret Varvsporten är centralt beläget i Varvsstaden i Malmö - ett fantastiskt läge att arbeta med! Här har vi haft möjlighet att knyta an både till den gamla varvsmiljön och till allt det nya spännande som händer längs Citadellskajen och nya Neptunigatan. När varvsmiljön nu omvandlas till ett levande, vattennära och centralt bostadsområde blir detta projekt porten in till området...
CIRKULENTEN


Tävlingsförslag utfört tillsammans med Krook & Tjäder och Ettelva, gjort på uppdrag av Riksbyggen, Wihlborgs och GIAB.

“I Cirkulenten vill vi skapa ett kvarter som är hållbart, där cirkularitet löper som en röd tråd genom arkitektur, byggmetoder, framtida användning och livet i kvarteret.”


ÅTERBRUK


Att utgå från livsscykelperspektivet i projekten är en självklarhet. Det genomsyras i hela vår process såväl i gestaltning som arbetsmetoder och materialval.


SVEA PARK

SVEDALA


På uppdrag av Nimab och Svedalahem har vi ritat 46 nya hyresrätter i Svedala. Projektet omfattar tre punkthus med en asymmetrisk form som roteras på tomten. Volymerna delar på detta sätt tomten i tre gårdsrum med olika karaktär. De tre volymerna spänner från två till fem våningsplan och dess komposition och skala skapar en trivsam boendemiljö som möter omgivande villor och radhus på ett respektfullt sätt...
HÖÖR


Vi har fått i uppdrag att skissa på ett nytt bostadskvarter i centrala Höör. På bästa läge med direkt koppling till kollektivtrafik och grönområden. 
ÖSTRA BUNKEFLO, ETAPP 1

MALMÖ


Bunkeflostrand växer och detta är den första etappen av den stora utbyggnadsplan som finns för Östra Bunkeflostrand.

Fasader utförs i tegel i varma, jordnära kulörer. Större delen av bebyggelsen utförs i gult och sandfärgat tegel medan tre röda hus bryter av. De röda husen blir synliga var du än är i området och bidrar till att göra det lättare att orientera sig...


KVARTERET ASK

TRELLEBORG

Markanvisningstävling i samarbete med GBJ bygg.

Kvarteret Ask är vårt förslag för ett nytt bostadskvarter med 63 bostäder. Stort fokus för förslaget är den sociala och ekologiska hållbarheten. Ett huvudsakligt angreppssätt som genomsyrat arbetet med kvarteret har varit att betrakta hela gården som ett grönt rum som byggnader och parkeringsplatser varsamt placeras i...
OPEN ERA

Skissuppdrag om en samlande byggnad kopplad till en idrottsanläggning. Byggnaden rymmer omklädnings-möjligheter samt restaurang och bar och är tänkt att bli en lokal mötesplats.

Byggnaden är tänkt att utföras helt i trä. På sommaren kan verksamheten utökas med stor servering i upplyst pergola, medan den kan krympa till en intim, varm och mysig inomhusmiljö på vintern.