BRF VARVSPORTEN

Kvarteret Varvsporten är centralt beläget i Varvsstaden i Malmö - ett fantastiskt läge att arbeta med! Här har vi haft möjlighet att knyta an både till den gamla varvsmiljön och till allt det nya spännande som händer längs Citadellskajen och nya Neptunigatan. När varvsmiljön nu omvandlas till ett levande, vattennära och centralt bostadsområde blir detta projekt porten in till området.

Vi påbörjade arbetet med Kvarteret Varvsporten under tidigare anställning på Arkitema Architects. Projektet följde med oss in i Lyan arkitekter där vi har jobbat vidare med bygglov och bygghandlingar. För oss har det varit viktigt att bygga vidare på visionen för Varvsstaden, att känslan av den gamla varvsmiljön ska finnas kvar och att material från varvet kan återanvändas där det är möjligt. Samtidigt har vi också velat addera ett nytt lager. Området omvandlas nu till en stadsmiljö som ska leva i hundratals år och vi har arbetat med en lugn, stilren arkitektur med gedigna stenmaterial som ska hålla över tid. Kvarteret är uppdelat i flera huskroppar med olika höjd och takform vilket ger variation samt skapar ett levande taklandskap fullt av härliga takterrasser.

Varvsporten blir mötet mellan den nya stadsmiljön runt Citadellskajen och Varvsstaden. Kvarterets utsida mot Neptunigatan och Skeppsgatan har stadsmässiga fasader i tegel och skiffer, medan den inre gårdsmiljön blir brokigare och kopplar mer till varvsmiljön med ståltrappor och återbruk. Kvarterets miljörum och cykelparkering bärs upp av flera fackverksbalkar från de gamla varvshallarna. Att placera de enorma balkarna på marken ger en direkt förståelse för den väldiga skala som fanns i den gamla varvsmiljön.

Eftersom kvarteret har stor variation i höjd, volym och takform har vi valt att arbeta med en sammanhållen färgskala. Större delen av bebyggelsen utförs med skifferfasader som skimrar i en grön ton. Två av volymerna bryter av med ett ljust sandfärgat tegel med detaljer i murningen. Kvarteret binds samman av en varm bronskulör på fönster och balkongräcken samt inslag av varmt trä där vi kommer nära, vid entréer och på takterrasser.

I kvarteret Varvsporten finns allt från stora vindsvåningar till ytsmarta studios. Detta gör att Varvsporten kommer att vara ett kvarter med stor mångfald bland de boende. En målsättning i vårt arbete har varit att ge varje bostad fina utblickar och goda ljusförhållanden. Samtliga bostäder har balkonger och uteplatser kopplade till bostaden. Vi tror att kvarteret Varvsporten kommer att bli ett levande bostadskvarter nu och långt in i framtiden.Lyan arkitekter

Beställare - PEAB

Omfattning - 116 bostadsrätter, ca 8800 m2 BTA

Status -  Färdigställt 2023


Arkitema Architects

Programhandling och systemhandling

Ansvarig arkitekt - Anna Schlyter

Handläggande arkitekt - Anna Carlsson