VALLMOVALLEN I VELLINGE

Tillsammans med PEAB utvecklar vi nu två nya kvarter i Campusområdet i Vellinge. Detta blir en ny entré till Vellinge och byggnaderna står med en tydlig och lugn stadsmässighet mot Vallgatan och Ängavägen. Vi vill skapa ett område med tydligt koncept och en egen identitet som samtidigt hämtar inspiration från sin omgivning.

De båda kvarteren bildar tillsammans en helhet mot Vallgatan men är uppbrutna i mindre volymer för att skapa en varierad fasad. Tillsammans med klassiska sadeltak med 45° lutning möter de uppbrutna volymerna den småskalighet och tradition som finns i Vellinge. De varierade men sammanhållna fasderna skapar tillsammans med de gröna förgårdsplatserna ett upplevelserikt stråk för både förbipasserande och boende.

Förskjutningen av volymerna skapar även ett varierat taklandskap som förstärks ytterligare med kupor och fönster. På så sätt skapas goda förutsättningar för bostäder även på vindarna.

Alla huvudentréer vänds ut mot gatan och accentueras tydligt genom både fasadbearbetningen och en välkomnande och omhändertagen förgårdsmark. Privata entréer till bottenvåningarnas bostäder vänds ut mot gata för att ge ytterligare liv.

Två landmärkeshus i de yttre hörnen ramar in och markerar tydligt de båda infarterna till Vallgatan. De yttre hörnen kopplar samman hela kvarteret och ger en stark identitet till den nya stadsgatan som bildas. Hörnen gör att kvarteret får en tydlig karaktär både från norr och från söder.

Beställare - PEAB bostad

Projekt - Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge. 

Omfattning -  102 hyresrätter

Status - Planerad byggstart 2023

Ansvarig arkitekt - Anna Schlyter

Handläggande arkitekt - Sabina Liew