SVEA PARK

På uppdrag av Nimab och Svedalahem har vi ritat 46 nya hyresrätter i Svedala. Projektet omfattar tre punkthus med en asymmetrisk form som roteras på tomten. Volymerna delar på detta sätt tomten i tre små och intima gårdsrum med olika karaktär. De tre volymerna spänner från två till fem våningsplan och dess komposition och skala skapar en trivsam boendemiljö som möter omgivande villor och radhus på ett respektfullt sätt. 

Projektet bygger vidare på Svedalas historiska tegelarkitektur och låter det röda teglet få ta stor plats. För att stärka känslan av volymernas rotation  används en mönstermurning som spänner diagonalt längs fasaderna. Här vänds stenen och fogen trycks in vilket ger en avvikande textur åt ytan. Den genomgående röda kulören på både tegel, plåttak och fönster förstärker volymernas tydliga form.

De roterande punkthusen ger goda dagsljusförutsättningar till bostäderna. I princip alla lägenheter är hörnlägenheter och har sin sociala yta med ljus från två håll.

Beställare - Nimab Entreprenad AB/Svedalahem

Omfattning - 46 hyresrätter, ca 4000 m² BTA

Skede - Färdigställt 2022


Lyan arkitekter

Bygghandling - Ansvarig arkitekt Anna Schlyter, handläggande arkitekt Anna Carlsson


Arkitema architects

Bygglov/systemhandling - Ansvarig arkitekt Anna Schlyter, handläggande arkitekt Anna Carlsson


Nyréns arkitektkontor

Programhamndling - handläggande arkitekt Anna Carlsson

Volymernas spetsiga vinkel blir vacker tegeldetaljering över hörn.  

Vy från balkong från bygge

Volymernas rotation förstärks av diagonal mönsterverkan längs hela fasaderna. Diagonalen skapas med enkla medel av skuggverkan som uppstär när fogen trycks.