AGRELLSKA HUSET I VISBY

I centrala Visby ligger Agrellska huset, ett kvarter med en historia som sträcker sig tillbaka till 1200-talet. Fastigheten är skyddad som byggnadsminne sen 1994.

Vi har fått i uppdrag att rita en ny byggnadsvolym som sluter kvarteret till en kringbyggd gårdsstruktur som det en gång tros ha varit. Den nya volymen blir en smal gårdslänga med ett vackert gavelmotiv mot Södra Kyrkogatan. Byggnaden rymmer en bostad mot gården och en mindre verksamhetslokal mot gatan. Nivåskillnaderna inom fasigheten gör att byggnaden kan möta gatan som ett enplanshus och övergå till två våningar mot trädgården utan att konkurrera med den småskaliga, historiska omgivningen.

Byggnaden knyter an till den äldre bebyggelsen med material och kulör. För att möta platsens småskalighet är den uppbruten i tre delar som vänder sig mot den offentliga gatan, det aktiva gårdsrummet och den stillsamma trädgården. Valvet mot gatan blir ett tydligt motiv i stadsbilden och verksamhetens ansikte utåt.

Beställare - Agrellska huset Fastighets AB

Omfattning - Privatbostad och lokal, ca 170 m²

Skede - Bygglov


Vy från gårdsrummet

Vy från trädgården

Fasad mot gården

Vy från Södra Kyrkogatan