PÄRLAN I BRUNNSHÖG

Pärlan är ett bostadshus på Brunnshögs bästa läge som precis som namnet antyder är något utöver det vanliga. Pärlan är ett expressivt bostadskvarter där fasadens fasettering och dess vridna planstruktur skapar ett rikt liv med balkonger, entréplatser och nischer mot gatan. Projektet bygger i övrigt på en enkel struktur med två trapphus och en sammankopplande loftgång med individuella möblerbara entrézoner mot gården.

Projektet började 2018 när Kärnhem tillsammans med Arkitema Architects vann en markanvisningstävling om Pärlan i Brunnshög. Under tidigare anställning på Arkitema arbetade vi med projektet från tävlingsskede till systemhandling och det har sedan följt med oss till Lyan arkitekter där vi arbetat vidare med bygglovs- och bygghandling.

Projektet rymmer allt från små ettor till stora fyror och etagelägenheter med takterrass. Den veckade fasaden ger fina förutsättningar till lägenheterna och varje bostad får en skyddad indragen balkong. På takvåningen finns spännande etagelägenheter med takterrasser och utblickar ut över Lund och det skånska åkerlandskapet. 

I bottenvåningen finns tre lokaler för verksamheter som kommer att berika gatumiljön i Brunnshög. En större och en mindre lokal mot spårvägsstationen och en mindre mot den stora Nobelparken.

Pärlan blir en länk mellan det aktiva stadsrummet kring spårvägsstationen och den stora Nobelparken.

Visualiseringar OBOS Kärnhem/3dVision

Beställare - AF Gruppen

Omfattning - 107 bostadsrätter, 9500 m2 BTA

Status -Under byggnation


Lyan arkitekter (underkonsulter åt Arkitema Architects)

Beställare - OBOS Kärnhem

Status - Bygglovshandling (2021)


Arkitema Architects

Bygglov/Systemhandling och markanvisningstävling

Ansvarig arkitekt - Anna Schlyter, handläggande arkitekt -  Anna Carlsson

Övriga i tävlingsteamet - Thomas Birkkjær, Emil Carstens, Kristoffer Schwarts Gamdrup Hansen, Svante Karlsson


Visualiseringar OBOS Kärnhem/3dVision

Idédiagram från tävlingsskedet

Visualiseringar OBOS Kärnhem/3dVision

Pärlan under byggnation vintern 2023