PIHLÄNGEN


På uppdrag åt Obos Kärnhem har vi fått möjlighet att vara med och utforma området Pihlängen - ett nytt småhusområdet i Stora Uppåkra mellan Lund och Hjärup. Området ligger trots sitt lantliga läge med nära cykelavstånd både till Lund C och Hjärups tågstation.

Visionen för hela området grundar sig i en social boendemiljö, rik på små, nära gemensamma platser att samlas kring, samt informella gångstråk genom området.

I samband med projektet Pihlängen har vi fått i uppdrag att rita ett nytt typhus åt Obos Kärnhem. Ett kompakt enplanshus med en tydlig uppdelning mellan bostadens sociala och privata delar. Husets förskjutna form skapar två skyddade gårdsrum, en entrégård och en uteplats mot trädgården. De två gårdsrummen  får olika funktion och karaktär beroende på husets läge. Den tydliga uppdelningen i privat och socialt tillsammans med de skyddade gårdarna ger utrymme för det privata i den annars sociala boendemiljön. 

Enplanshusen omringar en gemensam trädgård, en  plats för lek för de minsta och umgänge för de äldre. En gemensam plats ökar sannolikheten att grannar möts, samverkar, delar och kanske ordnar en årlig kräftskiva?

Kryddörtsvägen är områdets huuvudgata, här uppförs tvåplanshus med närhet till gatan vilket ger gatan stasmässig karaktär. Tvåplanshusen är Obos Kärnhems typhus gestaltade av Måns Rydberg arkitektur AB

Beställare - Obos Kärnhem

Projekt -Utveckling av småhusområde i Stora Uppåkra samt utveckling av nytt typhus åt Obos Kärnhem. 

Omfattning - Etapp 1 - 28 radhus, hela området ca 130 radhus och villor.

Status - Bygglovshandling


Stora Uppåkra, Staffanstorps kommun

Illustrationsplan etapp 1

Fasadskiss