KV HIMLAVALVET, HÖGANÄS

I samarbete med GBJ bygg har vi tagit fram Kvarteret Himlavalvet - ett förslag för ett nytt bostadskvarter med 59 st bostadsrätter i varierade storlekar. Huvudidén för kvarteret bygger på att hitta en helhetslösning som fångar och förstärker kvarterets välvda form samt ger goda förutsättningar för riktigt bra bostäder med en kvalitativ och rekreativ gårdsmiljö.

3 punkthus i kombination med en radhuslänga med 9 bostäder bildar tillsammans kvarteret Himlavalvet.

Förslaget slutade på en retlig men hedervärd andra plats i tävlingen.

Beställare - GBJ Bygg

Projekt - Markanvisningstävling om bostäder i Höganäs

Omfattning -3 Punktus + Radhus, totalt 59 st bostadsrätter

Status - Avslutad

Vy fondbyggnad från väster.

Situationsplan

Vy från norr, mötet med gatan.

Vy från söder, det bågformade mötet med parken