GYLLINS TRÄDGÅRD

I samarbete med GBJ bygg har vi tagit fram Kvarteret Köksträdgården - ett förslag för ett nytt bostadskvarter med 15 nya radhus i Gyllins trädgård i Malmö. Stort fokus för förslaget är den sociala hållbarheten.

Alla husen vänder köket mot den gemensamma gården och har ett stort fönster vid diskbänken vilket ökar närvaron i fasad. Husen har små privata trädgårdar och en stor gemensam gård för lek och umgänge.

Beställare - GBJ Bygg

Projekt - Markanvisningstävling om radhus i Malmö

Omfattning - 15 radhus

Status - Avslutad

Vy från den gemensamma trädgården.

Ett grönt rum att dela

Kök mot kök

Vy från öster.