ÖSTRA BUNKEFLOSTRAND ETAPP 1

Bunkeflostrand växer och detta är den första etappen av den stora utbyggnadsplan som finns för Östra Bunkeflostrand.

Skanska har satt höga klimatmål för området och som ett sätt att framhäva detta har en gestaltningsstrategi varit att vända alla tak mot söder oavsett husens placering. Detta för att maximera möjligheten för solceller på tak samt för att ge området en synlig grön profil. Dessa tak ger gavlarna en asymmetrisk profil vilket ger karaktär åt gatumiljön.

Fasader utförs i tegel i varma, jordnära kulörer. Större delen av bebyggelsen utförs i gult och sandfärgat tegel medan tre röda hus bryter av. De röda husen blir synliga var du än är i området och bidrar till att göra det lättare att orientera sig.

Tre hus avviker tydligt röda mot den i övrigt ljusa sandfärgade bebyggelsen. 

Fönster med utblick i trappans förlängning

Lyan arkitekter (underkonsulter åt Arkitema Architects)

Beställare - SKANSKA nya hem

Omfattning - 40 radhus 6700 m2 BTA

Status - Färdigställt

Ansvarig arkitekt - Anna Schlyter

Handläggande arkitekt - Anna Carlsson


Arkitema Architects

Programhandling och bygglovshandling

Ansvarig arkitekt - Anna Schlyter

Handläggande arkitekt - Anna Carlsson