BRF OPALEN

På attraktivt och lugnt läge i östra delarna av Växjö ritar vi ett flerbostadshus med ca 25 lägenheter åt OBOS Kärnhem. Boendemiljön kring Brf Opalen består idag i huvudsak av villor och lägre flerbostadshus i två till tre våningar. Det nya tillägget kompletterar bostadsbeståndet med lägenheter som underlättar för de som av olika anledningar vill lämna villan men bo kvar i området.  

Brf Opalen blir med sina sex våningar ett högrest tillägg i stadsdelen. För att bryta ner skalan och ge en slankare fasad är byggnaden delad i två volymer. Fasaderna utförs med träpanel gestaltad med ribbverkan som ger fasaderna en lugn rytm och omsorg. De två gula nyanserna blir ett piggt och varmt inslag i boendemiljön.  

Byggnaden utförs som en enkel fyrspännare där alla bostäder får goda förutsättningar med ljus från två håll. Indragen i volymen gör att varje bostad har en stor inglasad balkong helt skyddad från grannen. Balkongerna förlänger utesäsongen och ger plats och goda förutsättningar för odling. Två vindslägenheter med rymliga terrasser ger liv åt taklandskapet.  


Fasad mot väster

Ljusa, privata bostäder

Situationsplan

Utsnitt av fasad mot Norr

Beställare - Obos Kärnhem

Projekt - Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö. Bostadsrätter

Omfattning - ca 25 lägenheter

Status - Systemhandling/bygglovshandling

Ansvarig arkitekt - Anna Schlyter

Handläggande arkitekt - Anna Carlsson

Färgskala inspirerad av höstens palett