Projekt - Finalist i allmän projekttävling om ny bro över Rönne Å


Beställare - Ängelholms kommun

Rådgivande konstruktör - Johannes Helgi Johannesson, Mustafa Aygül - Cowi

Plandetalj över utsiktsbalkong.

ELSA - FÖRSLAG TILL NY BRO ÖVER RÖNNE Å

Ledorden elegans, lekfullhet, finstämdhet och nostalgi präglar detta förslag till ny bro över Rönne å. Ängelholm som stad har ett lugn, en charm och en gemytlighet som denna bro bygger vidare på. Hon skriker inte högst, men spelar en finstämd melodi som bidrar till den trivsamma känsla som präglar Ängelholm. Elsa har en distinkt form, spänst och personlighet och ger staden nya vattennära rum, vyer och upplevelser. Samtidigt finns det en tydlig flirt med den gamla omtyckta Pyttebron. Elsa blir en symbol för framtidens Ängelholm - en stad som bygger vidare på sin historia och visar på en utveckling mot en lekfull, innovativ, hållbar och rekreativ stad.

Cirkeln som form har en särskild dragningskraft i stadsrummet, den bryter av den kantiga stadsmiljön och blir en del av den mjuka blågröna rekreationsmiljön. Elsa utnyttjar det formstarka spel som uppstår när cirklar kopplas samman och förskjuts vilket ger henne ett dynamiskt, modernt och lekfullt formspråk. Stagen strålar från den inre cirkelns centrum vid vattenytan och för tankarna till cykelhjul, pariserhjul, folkpark och rörelse.

Det är något särskilt med äldre, klassiska stålkonstruktioner. Den smäckerhet och detaljrikedom som finns i dessa strukturer skapar fantastiska former som vi alla kan referera till. Detta har inspirerat Elsa, som blir en modern, lekfull tolkning av det klassiska. Elsas form går inte att datera, hon har med sin rena geometri ett tidlöst, hållbart formspråk. I den nätta stålstrukturen finns en samverkan som gör att dimensionerna på varje del kan hållas nere vilket minimerar materialåtgången.

Ängelholm är en stad med stor tillgång till vatten. Med Elsa kommer nya sätt för stadens invånare och besökare att komma nära och njuta av vattenrummet kring Rönne ö. Här tillförs platser som uppmanar till att stanna upp och njuta av staden och vattnet, både uppe på bron och längs strandkanten. Strukturen öppnar för interaktion mellan de som befinner sig där uppe och där nere och platsen i sin helhet blir som en scen för stadens ständiga skådespel.

Elsa är inte bara en koppling över vattnet utan en ny upplevelse och attraktion i Ängelholm. På dagen bidrar hon med sin karaktäristiska form och nya platser att njuta av. På kvällen förvandlas hon till ett finstämt instrument av ljus och ljud. För det mesta lyser hon med ett stilla sken, ibland spelar hon en stilla melodi och vid särskilda tillfällen klär hon upp sig och dansar vilt.

Elsa är resultatet av ett samspel mellan form och konstruktion. Hon är i grund och botten en klassisk bågbalksbro som utnyttjar kraftspelet mellan bågens form och det horisontella dragbandet. De strålande hängstagen lyfter dragbandet och ger en jämnvikt åt strukturen. Stålkonstruktionen samverkar med betongen på vägbanan som ger tyngd, stabiliserar och knyter samman stålkonstruktionen. Bron vilar på betongpelare som gestaltas som en förlängning av bågen för att framhäva brons cirkulära form.

Belysningsdiagram